Bijlage 3 Verloop vaste activa

Begroting

Verloop vaste activa

 • bedragen x € 1.000,-
 • Immateriële vaste activa
 • IMA bijdragen aan activa van derden
 • Overige investeringen met economisch nut
 • MA: gronden en terreinen
 • MA: woonruimten
 • MA: bedrijfsgebouwen
 • MA: vervoermiddelen
 • MA: machines, apparaten en installaties
 • MA: overig
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
 • MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • Financiële vaste activa
 • FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • FA: leningen aan openbare lichamen
 • FA: leningen aan deelnemingen
 • FA: overige langlopende leningen
 • FA: uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd > 1 jaar
 • FA: overige uitzettingen
 • totaal vaste activa
 • Realisatie 2017
 • 899
 • 47.525
 • 61.708
 • 502
 • 3.988
 • 4.053
 • 117.776
 • 229.461
 • 100.181
 • 59.075
 • 122.550
 • 42.905
 • 128.373
 • 312.966
 • 766.050
 • 1.114.186
 • Begroting 2018
 • 2.299
 • 60.629
 • 62.961
 • 3.104
 • 3.842
 • 5.729
 • 136.265
 • 349.551
 • 155.216
 • 57.475
 • 271.000
 • 36.977
 • 9.960
 • 530.628
 • 1.018.743
 • Begroting 2019
 • 1.750
 • 61.416
 • 67.454
 • 3.125
 • 4.406
 • 5.188
 • 141.589
 • 403.315
 • 155.216
 • 55.875
 • 275.033
 • 42.384
 • 528.509
 • 1.075.163
 • Begroting 2020
 • 3.680
 • 61.325
 • 67.352
 • 2.943
 • 3.133
 • 4.621
 • 139.374
 • 409.666
 • 155.216
 • 54.275
 • 274.910
 • 39.031
 • 523.433
 • 1.076.153
 • Begroting 2021
 • 1.354
 • 61.234
 • 63.821
 • 2.756
 • 1.884
 • 4.055
 • 133.750
 • 408.927
 • 155.216
 • 52.675
 • 270.486
 • 33.400
 • 511.778
 • 1.055.809
 • Begroting 2022
 • 0
 • 61.142
 • 60.297
 • 2.576
 • 1.098
 • 3.573
 • 128.685
 • 424.869
 • 155.216
 • 44.075
 • 265.885
 • 27.847
 • 493.023
 • 1.046.577
Print deze pagina