Programma 6: Bedrijfsvoering

Begroting

Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van 1e berap 2019 naar begroting 2020

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-5-2019:
 • -   06 Enerzjyneutrale provinsjale dy't yn eigen ferlet foarsjocht
 • -   07 Jierstikken Generaasjepakt
 • PS 19-6-2019:
 • -   I 4 Overhevelen middelen bedrijfsvoering Versterking Friese IJsselmeerkust
 • -   I 13 75 jaar vrijheid
 • -   I 14 Capaciteit Streekwurk 2020
 • -   I 15 Accountantsdiensten
 • -   I 16 Project oneigenlijk gebruik
 • -   II 3 Overdracht omgevingsbeleidstaken na herijking taken FUMO
 • -   IV 3 Provinciale waterstaat dienstauto's
 • -   V B 14 Bestedingsritme Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • -   VI 10 Deelnemersbijdrage IPO BIJ12
 • PS 13-11-2019:
 • -   Begroting 2020 Verlenging tijdelijke budgetten
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS financieel kader
 • GS investeringen
 • GS nominaal
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo tijdelijk
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2020
 • Baten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-5-2019:
 • -      I 8 Bijdrage van projecten aan bedrijfsvoering
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2020
 • Lasten - Baten
 • 2019
 • 76.418
 • 300
 • 500
 • 200
 • 20
 • 0
 • 60
 • 0
 • 217
 • -47
 • -500
 • 13
 • 0
 • 8
 • 280
 • -108
 • 0
 • 0
 • 944
 • 77.362
 • 616
 • -181
 • 8
 • 0
 • -173
 • 443
 • 76.919
 • 2020
 • 63.602
 • 0
 • 0
 • 75
 • 20
 • 2.470
 • 60
 • 203
 • 217
 • -47
 • 500
 • 13
 • -300
 • 0
 • -100
 • 0
 • 1.739
 • 5.725
 • 10.574
 • 74.176
 • 336
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 341
 • 73.835
 • 2021
 • 64.920
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • 60
 • 203
 • 217
 • -47
 • 0
 • 13
 • 300
 • 0
 • -500
 • 0
 • 1.633
 • 5.725
 • 7.678
 • 72.598
 • 336
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 341
 • 72.257
 • 2022
 • 67.807
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • 60
 • 203
 • 217
 • -47
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • -3.741
 • 0
 • 1.583
 • 5.025
 • 3.387
 • 71.194
 • 336
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 341
 • 70.853
 • 2023
 • 67.672
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • 60
 • 203
 • 217
 • -47
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • -3.745
 • 0
 • 1.558
 • 5.025
 • 3.358
 • 71.030
 • 336
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 341
 • 70.689
Print deze pagina