Programma 5: Mienskip

Begroting

Programma 5: Mienskip

Lasten en baten

Van 1e berap 2019 naar begroting 2020

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-5-2019:
 • -   07 Jierstikken 2018 Sponsoropbringsten en Fûnsen St. LF2018
 • PS 19-6-2019:
 • -   I 9 Iepen Up
 • -   I 10 Marketingplan Agenda2028
 • -   I 11 Museum Belvédère
 • -   I 12 At the Watergate
 • -   I 13 75 jaar vrijheid
 • -   II 6 Zorgvoorzieningen
 • -   IV 5 Gebiedbudget bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • -   V A 7 Bestedingsritme en verlenging Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • -   V A 8 Bestedingsritme en verlenging Kansen in Kernen
 • -   V B 11 Bestedingsritme Kansenfonds
 • -   V B 12 Bestedingsritme Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • -   V B 13 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns Fryslân categorie B
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS breed cofinancieringsbudget
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo structureel
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo tijdelijk
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 heroverwegingen
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2020
 • Baten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2020
 • Lasten - Baten
 • 2019
 • 88.404
 • 1.350
 • 300
 • 500
 • 150
 • 150
 • 80
 • -177
 • 259
 • -2.477
 • -1.580
 • -167
 • 54
 • -339
 • 65
 • 23
 • 1
 • 177
 • 0
 • 0
 • -92
 • -1.724
 • 86.680
 • 1.569
 • 65
 • 65
 • 1.634
 • 85.047
 • 2020
 • 38.303
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 530
 • 0
 • 0
 • 1.062
 • 0
 • 125
 • -48
 • 345
 • 0
 • 23
 • 562
 • 0
 • 263
 • 4.568
 • -19
 • 7.410
 • 45.713
 • 224
 • 0
 • 0
 • 224
 • 45.489
 • 2021
 • 32.292
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 708
 • 1.580
 • 42
 • -6
 • -6
 • 0
 • 16
 • 621
 • 0
 • 600
 • 13.350
 • -74
 • 16.831
 • 49.123
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 49.106
 • 2022
 • 29.565
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 708
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • 620
 • 0
 • 600
 • 13.309
 • 0
 • 15.252
 • 44.817
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 44.800
 • 2023
 • 29.449
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 620
 • 0
 • 600
 • 13.208
 • 0
 • 14.428
 • 43.877
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 43.861
Print deze pagina