Programma 4: Economie

Begroting

Programma 4: Economie

Lasten en baten

Van 1e berap 2019 naar begroting 2020

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 19-6-2019:
 • -   II 4 Marrekrite
 • -   II 5 Gastvrij Fryslân: OV-kaart voor toeristen
 • -   II 7 Bestedingsritme en vrijval reserve inzet NUON
 • -   V A 5 Bestedingsritme en verlenging Rijksuniversiteit Groningen RUG Campus Fryslân
 • -   V A 6 Bestedingsritme en verlenging Innovatiecluster Drachten
 • -   V B 9 Bestedingsritme en verlenging Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • -   V B 10 Bestedingsritme en verlenging Vestigingsregeling
 • -   VI 11 Bestedingsritme Versterking samenwerking toeristische sector
 • PS 13-11-2019:
 • -   Begroting 2020 Verlenging tijdelijke budgetten
 • GS:
 • GS breed cofinancieringsbudget
 • GS investeringen
 • GS nominaal
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo tijdelijk
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 overige dekking
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2020
 • Baten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2020
 • Lasten - Baten
 • 2019
 • 57.223
 • -34
 • -593
 • -558
 • -1.493
 • -588
 • 178
 • -80
 • -520
 • -2.423
 • 1.686
 • 60
 • 1
 • 0
 • 0
 • -4.363
 • 52.859
 • 3.905
 • 0
 • 3.905
 • 48.954
 • 2020
 • 21.343
 • -34
 • 0
 • 50
 • 584
 • -343
 • -233
 • -20
 • 260
 • 722
 • 0
 • 100
 • 61
 • 6.485
 • 500
 • 8.132
 • 29.475
 • 5.740
 • 0
 • 5.740
 • 23.735
 • 2021
 • 13.695
 • -34
 • 0
 • 0
 • 629
 • 393
 • -20
 • 50
 • 260
 • 722
 • 0
 • 100
 • 60
 • 10.455
 • 500
 • 13.116
 • 26.810
 • 5.586
 • 0
 • 5.586
 • 21.224
 • 2022
 • 5.997
 • -34
 • 0
 • 0
 • 260
 • 269
 • 60
 • 50
 • 0
 • 722
 • 172
 • 100
 • 60
 • 11.180
 • 500
 • 13.339
 • 19.336
 • 371
 • 0
 • 371
 • 18.966
 • 2023
 • 3.879
 • -34
 • 0
 • 0
 • 20
 • 269
 • 15
 • 0
 • 0
 • 257
 • 0
 • 100
 • 60
 • 14.080
 • 500
 • 15.267
 • 19.146
 • 363
 • 0
 • 363
 • 18.783
Print deze pagina