Programma 3: Omgeving

Begroting

Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van 1e berap 2019 naar begroting 2020

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 19-6-2019:
 • -      I 4 Overhevelen middelen bedrijfsvoering Versterking Friese IJsselmeerkust
 • -      I 5 Aanvulling budget voorbereidingskrediet windpark Fryslân
 • -      I 6 POP3 maatregel 3 Jongeboerenregeling (Jola) 2019 2020
 • -      I 7 Bedrijfsvoering Natuurpact NB wet Bestedingsritme reserve Natuurpact
 • -      I 8 Bijdrage van projecten aan bedrijfsvoering
 • -      II 3 Overdracht omgevingsbeleidstaken na herijking taken FUMO
 • -      II 7 Bestedingsritme en vrijval reserve inzet NUON
 • -      IV 4 Breed Co-financieringsbudget en KRW POP 3 Water
 • -      V A 1 Bestedingsritme Kaderrichtlijn water
 • -      V A 2 Aanpassen bestedingsritme budget Gebiedontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • -      V A 3 Bestedingsritme Kaderrichtlijn water
 • -      V A 4 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst versterken Friese Ijsselmeerkust
 • -      V B 3 Bestedingsritme Insectennetwerk
 • -      V B 4 Bestedingsritme Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • -      V B 5 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • -      V B 6 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw
 • -      V B 7 Bestedingsritme Fryske Deal
 • -      V B 8 Bestedingsritme en verlenging Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • -      VI 4 Bestedingsritme Natura 2000 natuurpact
 • -      VI 5 Opnieuw begroten subsidieplafond SKNL 2017 provinciale opgave
 • -      VI 6 Convenantslening Groenfonds - reparatie jaarschijven 2016-2018 ten gunste van Natuurpact
 • -      VI 7 Openstelling POP3 maatregel 2
 • -      VI 8 Bestedingsritme Natura 2000 beheerplannen
 • -      VI 9 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk Vismigratierivier
 • -      VI 10 Deelnemersbijdrage IPO BIJ12
 • PS 10-7-2019:
 • -      10 Regiodeal natuurinclusieve landbouw
 • PS 13-11-2019:
 • -      Begroting 2020 Verlenging tijdelijke budgetten
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS breed cofinancieringsbudget
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo tijdelijk
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 heroverwegingen
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 overige dekking
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2020
 • Baten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 19-6-2019:
 • -      I 8 Bijdrage van projecten aan bedrijfsvoering
 • -      IV 4 Breed Co-financieringsbudget en KRW POP 3 Water
 • -      VI 7 Openstelling POP3 maatregel 2
 • -      VI 9 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk Vismigratierivier
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Correctie jaarschijf 2023
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2020
 • Lasten - Baten
 • 2019
 • 151.783
 • -200
 • 400
 • 324
 • 3.346
 • 135
 • -256
 • 586
 • 4.563
 • -750
 • -751
 • -228
 • -85
 • -175
 • 0
 • -4.400
 • -299
 • -1.500
 • -200
 • 564
 • 736
 • -3.900
 • 744
 • -1.039
 • -17.683
 • -1.092
 • 3.300
 • -550
 • 875
 • 990
 • 20
 • 3.123
 • 0
 • 0
 • 0
 • -13.402
 • 138.381
 • 27.083
 • 135
 • 135
 • 626
 • -18.504
 • 875
 • 0
 • 0
 • -16.733
 • 10.350
 • 128.031
 • 2020
 • 89.082
 • -300
 • 0
 • 324
 • 11.562
 • 0
 • -306
 • 0
 • 90
 • 750
 • 350
 • 70
 • 85
 • 175
 • 0
 • 4.400
 • 200
 • 500
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.364
 • 1.000
 • -1.449
 • 0
 • 550
 • 0
 • 34
 • 267
 • 195
 • 3.425
 • -1.000
 • 800
 • 20.558
 • 109.639
 • 2.536
 • 0
 • 80
 • 0
 • 8.100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.180
 • 10.716
 • 98.923
 • 2021
 • 70.112
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.563
 • 0
 • -306
 • 0
 • -70
 • 0
 • 210
 • 70
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 99
 • 500
 • 0
 • -564
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.304
 • 11.043
 • -1.677
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 265
 • 1.000
 • 6.225
 • 0
 • 800
 • 22.460
 • 92.572
 • 2.999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.760
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.760
 • 8.760
 • 83.812
 • 2022
 • 59.222
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.726
 • 0
 • -306
 • 0
 • -88
 • 0
 • 191
 • 88
 • 0
 • 0
 • -1.300
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 4.000
 • -932
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 261
 • 1.795
 • 6.150
 • 0
 • 1.200
 • 14.385
 • 73.607
 • 2.093
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.600
 • 4.693
 • 68.914
 • 2023
 • 55.079
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.738
 • 0
 • -306
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.640
 • -932
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 261
 • 0
 • 5.650
 • 0
 • 1.200
 • 11.551
 • 66.630
 • 2.069
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.044
 • 0
 • 0
 • 24
 • 2.068
 • 4.137
 • 62.493
Print deze pagina