Programma 2: Infrastructuur

Begroting

Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van 1e berap 2019 naar begroting 2020

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 19-6-2019:
 • -      I 2 Kwaliteitsimpuls openbaar vervoer
 • -      I 3 Aanpassen hekkeldepot de Bakkerij
 • -      I 16 Project oneigenlijk gebruik
 • -      II 1 Aanpassing begroting concessie OV naar prijspeil 2017
 • -      II 2 Verplaatsen onderhoudsbudget abri's vanuit investeringsbudget
 • -      IV 2 Actuele reisinformatie openbaar vervoer Drispanelen
 • -      IV 3 Provinciale waterstaat dienstauto's
 • -      IV 5 Gebiedbudget bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • -      V B 2 Bestedingsritme en verlenging Extra inzet bereikbaarheid
 • -      VI 1 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk sluis Kornwerderzand
 • -      VI 2 Onttrekken aan reserve BDU ten behoeve van diverse projecten
 • -      VI 3 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten en Heerenveen
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS investeringen
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo structureel
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo tijdelijk
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2020
 • Baten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • PS Bestuursakkoord 2019-2023 begrotingssaldo structureel
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2020
 • Lasten - Baten
 • 2019
 • 145.959
 • 193
 • 225
 • 0
 • -757
 • 39
 • -39
 • 47
 • -259
 • 0
 • -12.350
 • 4.625
 • -5.000
 • 15
 • -8.120
 • 16
 • 43
 • 0
 • 0
 • -21.322
 • 124.637
 • 7.404
 • 15
 • 0
 • 0
 • 15
 • 7.419
 • 117.218
 • 2020
 • 96.327
 • 193
 • -100
 • 51
 • -757
 • 26
 • 67
 • 47
 • 0
 • -200
 • 12.350
 • 0
 • 600
 • 15
 • 2.003
 • 1.982
 • 0
 • 740
 • 2.125
 • 19.141
 • 115.468
 • 7.465
 • 15
 • 55
 • 50
 • 120
 • 7.584
 • 107.884
 • 2021
 • 96.800
 • 193
 • 73
 • 51
 • -757
 • 26
 • 86
 • 47
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 15
 • -1.747
 • 2.088
 • 0
 • 863
 • 2.250
 • 4.188
 • 100.988
 • 7.455
 • 15
 • 55
 • 50
 • 120
 • 7.574
 • 93.414
 • 2022
 • 91.974
 • 193
 • 73
 • 51
 • -757
 • 26
 • 86
 • 47
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 15
 • 3.528
 • 2.085
 • 0
 • 985
 • 2.200
 • 9.531
 • 101.506
 • 4.455
 • 15
 • 55
 • 50
 • 120
 • 4.574
 • 96.932
 • 2023
 • 84.661
 • 0
 • 73
 • 51
 • -757
 • 26
 • 86
 • 47
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 2.400
 • 15
 • 2.304
 • 1.960
 • 0
 • 1.018
 • 2.400
 • 9.821
 • 94.483
 • 2.498
 • 15
 • 55
 • 50
 • 120
 • 2.617
 • 91.865
Print deze pagina