Programma 1: Bestuur

Begroting

Programma 1: Bestuur

Lasten en baten

Van 1e berap 2019 naar begroting 2020

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-5-2019:
 • -   10 Instellen reserve voor transitie- en ontslagvergoeding fractie ondersteuning
 • PS 19-6-2019:
 • -   I 1 Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee
 • -   IV 1 Incidentele prestatiesubsidie Doarpswurk Friese Burgertop 2019
 • -   V B 1 Bestedingsritme en verlenging Stuurgroep Waddenprovincies
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2020
 • Baten begroting t/m 1e berap 2019 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2020
 • Lasten - Baten
 • 2019
 • 36.811
 • 61
 • 142
 • 0
 • -50
 • 29
 • 70
 • 50
 • 302
 • 37.113
 • 569
 • 29
 • 0
 • 29
 • 598
 • 36.515
 • 2020
 • 36.436
 • 0
 • 142
 • 0
 • 50
 • 0
 • 96
 • 0
 • 288
 • 36.723
 • 569
 • 0
 • 0
 • 0
 • 569
 • 36.154
 • 2021
 • 36.333
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 90
 • 0
 • 90
 • 36.423
 • 569
 • 0
 • 0
 • 0
 • 569
 • 35.854
 • 2022
 • 36.282
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 72
 • 0
 • 72
 • 36.355
 • 569
 • 0
 • 0
 • 0
 • 569
 • 35.786
 • 2023
 • 36.292
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 72
 • 0
 • 72
 • 36.364
 • 569
 • 0
 • 0
 • 0
 • 569
 • 35.795
Print deze pagina