Bijlage 2 Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2019 naar begroting 2020

Begroting

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e berap 2019 en de begroting 2020.

Print deze pagina