Bijlage 12 Verplichte indicatoren in het kader van de BBV

Begroting

Programma 1

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Indicatoren
 • Opkomst verkiezingen Tweede Kamer
 • Opkomst verkiezingen Provinciale Staten
 • Opkomst verkiezingen Gemeenteraad
 • 2015
 • nvt
 • 53,1%
 • nvt
 • 2016
 • nvt
 • nvt
 • nvt
 • 2017
 • 82,5%
 • nvt
 • nvt
 • 2018
 • nvt
 • nvt
 • 57,9%
 • 2019
 • nvt
 • 59,1%
 • nvt

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Indicatoren
 • Aantal gemeenten onder preventief toezicht
 • % gemeenten onder preventief toezicht
 • 2016
 • 1
 • 4,2%
 • 2017
 • 0
 • 0
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 1
 • 5%

Programma 2

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Mobiliteit
 • Indicatoren
 • Klantwaardering Openbaar Vervoer
 • 2016
 • 7,6
 • 2017
 • 7,7
 • 2018
 • 7,8
 • 2019
 • nnb

Programma 3

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
 • Indicatoren
 • Aantal hectare nieuwe natuur verworven en ingericht (NNN)
 • % natuurgebied in beheer in relatie tot doelstelling 2027
 • 2015
 • 84+25=109
 • 90%
 • 2016
 • 70+148=218
 • 90%
 • 2017
 • 131+221=352
 • 90%
 • 2018
 • nnb
 • nnb

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Waterkwaliteit (oppervlaktewater)
 • Indicatoren
 • % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit
 • 2015
 • 0%
 • 2016
 • 0%
 • 2017
 • 0%
 • 2018
 • 0%

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Emissie van Broeikasgassen
 • Energieneutraliteit
 • Indicatoren
 • Totale emissie broeikasgassen (C02) (in ton)
 • Productie hernieuwbare energie (in PJ)
 • 2014
 • 4.491.390
 • 5,9
 • 2015
 • 4.553.678
 • 6,5
 • 2016
 • 4.501.107
 • 6,4
 • 2017
 • 4.400.000 (schatting)
 • 7

Programma 4

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Werkgelegenheid
 • Indicatoren
 • Verhouding werkzame beroepsbevolking en totale beroepsbevolking (in %)
 • 2015
 • 92,7%
 • 2016
 • 93,7%
 • 2017
 • 94,9%
 • 2018
 • 96,1%
Print deze pagina