Bijlage 11 Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Begroting

Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

 • Taakveld
 • Totaal 0.1
 • Totaal 0.2
 • Totaal 0.3
 • Totaal 0.4
 • Totaal 0.5
 • Totaal 0.6
 • Totaal 0.8
 • Totaal 0.9
 • Totaal 1.1
 • Totaal 1.2
 • Totaal 1.3
 • Totaal 1.4
 • Totaal 1.5
 • Totaal 1.6
 • Totaal 1.9
 • Totaal 2.1
 • Totaal 2.2
 • Totaal 2.3
 • Totaal 2.9
 • Totaal 3.1
 • Totaal 3.2
 • Totaal 3.3
 • Totaal 3.4
 • Totaal 3.5
 • Totaal 3.9
 • Totaal 4.1
 • Totaal 4.3
 • Totaal 4.4
 • Totaal 4.5
 • Totaal 4.6
 • Totaal 4.9
 • Totaal 5.1
 • Totaal 5.2
 • Totaal 5.3
 • Totaal 5.9
 • Totaal 6.1
 • Totaal 6.2
 • Totaal 6.3
 • Totaal 6.4
 • Totaal 6.9
 • Totaal 7.1
 • Totaal 7.2
 • Totaal 8.1
 • Totaal 8.2
 • Totaal 8.3
 • Totaal 8.9
 • Eindtotaal
 • Omschrijving taakveld
 • Uitkering provinciefonds
 • Opbrengst provinciale belastingen
 • Geldleningen en uitzettingen
 • Deelnemingen
 • Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten
 • Overhead
 • Mutaties reserves
 • Resultaat
 • Provinciale Staten
 • Gedeputeerde Staten
 • Kabinetszaken
 • Bestuurlijke organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht op de regio
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur, overige baten en lasten
 • Landwegen
 • Waterwegen
 • Openbaar vervoer
 • Verkeer en vervoer, overige baten en lasten
 • Waterkeringen
 • Kwantiteit oppervlaktewater
 • Kwantiteit grondwater
 • Kwaliteit oppervlaktewater
 • Kwaliteit grondwater
 • Water, overige baten en lasten
 • Bodembescherming
 • Geluidhinder
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Ontgronding
 • Duurzaamheid
 • Milieu, overige baten en lasten
 • Natuurontwikkeling
 • Beheer natuurgebieden
 • Beheer flora en fauna
 • Natuur, overige baten en lasten
 • Agrarische aangelegenheden
 • Logistiek
 • Kennis en innovatie
 • Recreatie en toerisme
 • Regionale economie, overige baten en lasten
 • Cultuur
 • Maatschappij
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing
 • Ruimte, overige baten en lasten
 • Begroot U 2019
 • 0
 • 0
 • 3.062
 • 58
 • 1.273
 • 39.796
 • 104.513
 • 62.889
 • 3.725
 • 1.816
 • 0
 • 73
 • 390
 • 32
 • 4.001
 • 65.395
 • 22.454
 • 53.281
 • 8.043
 • 3.329
 • 6.490
 • 801
 • 122
 • 113
 • 6.560
 • 2.674
 • 126
 • 7.579
 • 0
 • 12.108
 • 1.096
 • 28.949
 • 44.075
 • 12.845
 • 543
 • 23.946
 • 500
 • 34.829
 • 15.021
 • 39.016
 • 37.499
 • 15.814
 • 23.002
 • 1.296
 • 8.524
 • 166
 • 697.816
 • Begroot U 2020
 • 0
 • 0
 • 3.119
 • 0
 • 2.351
 • 37.192
 • 31.674
 • 0
 • 3.501
 • 2.105
 • 0
 • 23
 • 435
 • 32
 • 4.013
 • 43.316
 • 15.631
 • 53.703
 • 8.323
 • 12.498
 • 3.605
 • 809
 • 127
 • 117
 • 2.959
 • 12.359
 • 200
 • 6.705
 • 0
 • 10.430
 • 1.156
 • 20.908
 • 37.088
 • 15.253
 • 570
 • 4.934
 • 0
 • 19.789
 • 10.317
 • 39.654
 • 33.174
 • 8.901
 • 11.722
 • 205
 • 840
 • 86
 • 459.821
 • Begroot U 2021
 • 0
 • 0
 • 3.801
 • 0
 • 7.598
 • 38.032
 • 14.723
 • 0
 • 3.405
 • 2.105
 • 0
 • 23
 • 447
 • 32
 • 3.743
 • 36.445
 • 14.871
 • 57.238
 • 8.334
 • 150
 • 9.018
 • 812
 • 123
 • 119
 • 880
 • 215
 • 0
 • 6.708
 • 0
 • 15.892
 • 1.163
 • 15.962
 • 33.277
 • 14.791
 • 584
 • 4.306
 • 0
 • 18.267
 • 7.763
 • 35.223
 • 35.257
 • 7.789
 • 13.426
 • 209
 • 787
 • 87
 • 413.603
 • Begroot U 2022
 • 0
 • 0
 • 797
 • 0
 • 13.983
 • 38.220
 • 8.711
 • 0
 • 3.354
 • 2.105
 • 0
 • 23
 • 452
 • 32
 • 3.705
 • 36.571
 • 13.890
 • 57.142
 • 8.354
 • 151
 • 6.513
 • 814
 • 124
 • 120
 • 874
 • 217
 • 0
 • 6.710
 • 0
 • 11.396
 • 1.165
 • 11.986
 • 29.019
 • 14.769
 • 589
 • 6.686
 • 0
 • 18.397
 • 7.479
 • 31.995
 • 34.922
 • 7.212
 • 10.456
 • 211
 • 562
 • 85
 • 389.791
 • Begroot U 2023
 • 0
 • 0
 • 627
 • 0
 • 20.131
 • 36.757
 • 5.147
 • 0
 • 3.364
 • 2.105
 • 0
 • 23
 • 457
 • 32
 • 3.763
 • 34.861
 • 14.157
 • 52.891
 • 7.668
 • 152
 • 4.741
 • 816
 • 125
 • 121
 • 873
 • 219
 • 0
 • 6.712
 • 0
 • 5.187
 • 1.169
 • 12.053
 • 28.964
 • 14.299
 • 595
 • 10.962
 • 0
 • 16.997
 • 6.787
 • 32.183
 • 35.110
 • 7.203
 • 7.331
 • 213
 • 597
 • 85
 • 375.472
 • Begroot I 2019
 • 210.106
 • 57.060
 • 74.160
 • 19.881
 • 4.066
 • 381
 • 308.303
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.450
 • 4.196
 • 1.912
 • 2.065
 • 36
 • 0
 • 0
 • 608
 • 0
 • 0
 • 248
 • 0
 • 0
 • 135
 • 152
 • 2.742
 • 26
 • 2.316
 • 494
 • 125
 • 0
 • 1.531
 • 0
 • 49
 • 1.895
 • 1.465
 • 1.384
 • 500
 • 512
 • 0
 • 0
 • 0
 • 697.816
 • Begroot I 2020
 • 208.486
 • 69.861
 • 10.219
 • 8.989
 • 66
 • 276
 • 138.563
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.072
 • 5.128
 • 1.486
 • 1.615
 • 37
 • 0
 • 0
 • 608
 • 0
 • 0
 • 80
 • 0
 • 0
 • 116
 • 152
 • 7.100
 • 26
 • 665
 • 526
 • 259
 • 0
 • 50
 • 0
 • 38
 • 2.658
 • 1.500
 • 224
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 459.821
 • Begroot I 2021
 • 207.450
 • 69.861
 • 9.527
 • 9.404
 • 66
 • 276
 • 95.227
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.072
 • 5.128
 • 1.518
 • 1.615
 • 37
 • 0
 • 0
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 116
 • 152
 • 7.178
 • 26
 • 665
 • 558
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 571
 • 2.500
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 413.603
 • Begroot I 2022
 • 209.841
 • 69.861
 • 5.582
 • 8.724
 • 66
 • 257
 • 81.492
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.072
 • 2.128
 • 476
 • 1.615
 • 37
 • 0
 • 0
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 116
 • 152
 • 6.065
 • 26
 • 665
 • 391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 571
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 389.791
 • Begroot I 2023
 • 213.391
 • 69.861
 • 5.139
 • 8.724
 • 66
 • 251
 • 66.771
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.072
 • 172
 • 476
 • 1.615
 • 37
 • 0
 • 0
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 116
 • 152
 • 5.332
 • 26
 • 665
 • 391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 571
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 375.472
Print deze pagina