Provinsjale begrutting 2020

De begrutting is it húshâldboekje fan de provinsje. Wat binne de plannen foar ús provinsje? Wat kostje dy plannen? En wat sille wy krekt dwaan? Yn it menu boppe oan de side kinne jo switche nei de begrutting fan eardere jierren.

Begrutting yn ien eachopslach

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  36.723
 • Infrastructuur

  115.468
 • Omgeving

  109.639
 • Economie

  29.475
 • Mienskip

  45.713
 • Bedrijfsvoering

  50.934
 • Algememe dekkingsmiddelen

  16.953
 • Overhead

  23.241
 • Mutatie reserves

  31.674
 • Totaal

  459.819

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  14.457
 • Bedrijfsvoering

  57.597
 • Goederen en diensten

  82.994
 • Overige

  34.508
 • Subsidie

  238.591
 • Vorming reserve

  31.674
 • Totaal

  459.821

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  208.486
 • Motorrijtuigenbelasting

  69.861
 • Rendement

  10.171
 • Dividend

  8.991
 • Subsidie

  10.168
 • Overige baten

  13.580
 • Mutatie reserves

  138.563
 • Totaal

  459.820

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  14.666
 • Centrale AS

  12.050
 • Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

  8.000
 • Afstandsbediening bruggen

  11.864
 • Kunstwerken

  14.617
 • Overige infrastructuur

  32.863
 • Totaal

  94.060

Samenvatting begroting 2020

De Friezen geven de leefbaarheid in Fryslân een 8 en Friezen zijn de gelukkigste Nederlanders. Onze ambitie is om dit minimaal in stand te houden. We willen de brede welvaart in Fryslân vergroten, door te vernieuwen in vertrouwen. Door het zoeken naar nieuwe wegen en verbindingen, nieuwe partners en nieuwe ideeën.
Financieel staat Fryslân er anders voor dan vier jaar geleden. De Nuon-middelen zijn ingezet en daarmee is er flink wat vet op de botten verdwenen. Voor de komende periode kunnen we nog steeds een forse investering plegen van ruim € 180 mln. De begroting voor 2020 komt daarmee op een totaal van € 430 mln. De komende jaren zal de begroting afnemen naar ongeveer € 370 mln.

Dankzij de verkoop van een groot deel van de obligatieportefeuille is de spaarpot toch weer gevuld. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve van de provincie en zijn een buffer voor projecten die we nu nog niet voorzien en zijn de basis van de spaarpot voor het toekomstige college. De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen houden we € 20 mln. vrije ruimte voor deze periode en structureel minimaal € 5 mln. voor het volgende college. Aan het einde van deze collegeperiode bedraagt de Vrij Aanwendbare Reserve € 42 mln.

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina