Provinciale begroting 2019

De begroting is het huishoudboek van de provincie Fryslân. Wat zijn de plannen voor onze provincie? Wat kosten die plannen? En wat gaan we precies doen? In het topmenu bovenin de pagina kunt u switchen naar de begroting van andere jaren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  35.929
 • Infrastructuur

  109.640
 • Omgeving

  110.033
 • Economie

  29.802
 • Mienskip

  51.429
 • Bedrijfsvoering

  36.787
 • Algememe dekkingsmiddelen

  11.845
 • Overhead

  37.414
 • Mutatie reserves

  50.071
 • Totaal

  472.949

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  12.017
 • Bedrijfsvoering

  48.873
 • Goederen en diensten

  82.336
 • Overige

  49.162
 • Subsidie

  230.490
 • Vorming reserve

  50.071
 • Totaal

  472.949

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  202.516
 • Motorrijtuigenbelasting

  55.885
 • Rendement

  27.005
 • Dividend

  12.615
 • Subsidie

  11.712
 • Overige baten

  15.672
 • Beschikking over reserve

  147.544
 • Totaal

  472.949

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  25.575
 • Centrale AS

  9.358
 • Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

  21.000
 • Afstandsbediening bruggen

  5.589
 • Kunstwerken

  21.315
 • Overige infrastructuuur

  34.738
 • Totaal

  117.575

Samenvatting begroting 2019

Voltooien, verbinden en vooruitkijken

Met de verkiezingen in zicht, maakt de coalitie begin 2019 de eindbalans op van het coalitieakkoord. Deze laatste begroting staat dan ook in het teken van het voltooien van de doelen uit het coalitieakkoord en de nieuwe voorstellen uit de kadernota 2019. Ook in 2019 zetten we ons volop in voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, duurzaamheid, het ‘Frysk eigene’ en de mooiste provincie, maar geven we ook ruimte aan het nieuwe provinciebestuur om voor de toekomst van Fryslân nieuwe ambities te formuleren.

We kunnen zeggen dat we er als provincie voor de komende jaren financieel goed voorstaan. De incidentele ruimte in de vrij aanwendbare reserve bedraagt eind 2019 ruim € 130 mln, daarnaast is er een structurele ruimte van € 2 mln.

lees hele samenvatting

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina