2016
NL FRL

mei elkenien
foar elkenien

coalitieakkoord 2015-2019

Welkom! Op deze site vind je de begroting voor 2016 van provincie Fryslân. De eerste begroting na de provinciale verkiezingen van maart 2015. Provinciale Staten stellen de begroting vast op 11 november 2015. Het coalitieakkoord 'Mei elkenien, foar elkenien' met bijbehorende resultaten vind je ook op deze site.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000)
  • Totaal 827.760
Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000)
  • Totaal 827.760
Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000)
In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)